Facebook

logo 2018

napis18

Licznik odwiedzin

18002043
Dziś
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ogółem
14863
138690
85099
18002043

Twój IP: 54.80.173.217

REGULAMIN
wypożyczalni audiobooków w Bibliotece Publicznej w Brześciu Kujawskim


§ 1

Ze zbiorów wypożyczalni audiobooków mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Warunkiem korzystania jest zapisanie się do naszej biblioteki, które przebiega na ogólnie obowiązujących tu zasadach, ujętych w Regulaminie Wypożyczalni i Czytelni.

§ 2

Użytkownicy mają wolny dostęp do półek z audiobookami. Po wybraniu interesujących ich pozycji przynoszą puste obwoluty do dyżurnego bibliotekarza, który uzupełnia je o właściwy nośnik.

§ 3

Audiobooki są wypożyczane na określonych zasadach. Jednorazowo można wypożyczyć 1 tytuł przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD); jeżeli 1 tytuł nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 3 na okres – 2 tygodni.

§ 4

Termin zwrotu wypożyczonych audiobooków może być na prośbę czytelnika przedłużony, ale tylko w przypadkach, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
Za przetrzymanie zbiorów audiowizualnych wypożyczający ponosi karę naliczaną w kwocie 3 zł za każdy rozpoczynający się tydzień po upływie daty zwrotu; pokrywa też koszt upomnień wysyłanych do niego z tytułu zadłużenia.

§ 5

Korzystający ze zbiorów audiowizualnych zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie (na obwolucie znajduje się odpowiednia klauzula). Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.

§ 6

Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta  pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.

§ 7

Osoba nie stosująca się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiowizualnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy zapłaty za spowodowane straty, biblioteka - po wykorzystaniu własnych procedur rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Wydarzenia

Grudzień 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Polecamy

Logo MKiDN RP


logo ksiaznica2


logo bn2


logo nprcz


logo ncz


logo cala polska


logo po ryby