Współczesna biblioteka, zwłaszcza biblioteka publiczna, stopniowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism drukowanych, staje się miejscem gdzie czytelnik angażuje swój słuch a wzrok służy nie tylko do rejestracji kształtu liter, ale również odbiorowi bogactwa obrazów i zdjęć. Biblioteki gromadzą zbiory na przeróżnych nośnikach stając się MEDIATEKAMI. Chcąc podkreślić multimedialność bibliotek tegoroczny Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem: BIBLIOTEKA - SŁOWA, DŹWIĘKI, OBRAZY.