W dniu 9 sierpnia odbyły się drugie warsztaty komputerowe zorganizowane w ramach realizowanego projektu „Warsztaty terapeutyczne w Bibliotece Publicznej w Brześciu Kujawskim”. Uczestnicy spotkania kontynuowali naukę posługiwania się edytorem tekstu Microsoft Word. Na początku wszyscy obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną a następnie wykonali zadania praktyczne. Polegały one między innymi na prawidłowym napisaniu podania do urzędu, wypełnieniu kwestionariusza i wysłania dokumentów pocztą internetową. Nabyte umiejętności umożliwią w przyszłości  załatwienie wielu urzędowych spraw bez wychodzenia z domu.

Zapraszamy do galerii